Hans-PA3GXB over morse-code en een nieuwe training.

Dear all,

Op 30 juli heb ik de 25ste uitzending verzorgt voor morse geïnteresseerden luisteraars. Zeven mei j.l. ben ik hiermee begonnen nadat in maart vanwege een algehele lock-down de wekelijkse training in het afdelingsgebouw van regio 42 abrupt moest worden gestaakt.

Voor mij werd het een volledig nieuwe ervaring om te trainen via de band. Ik was er geen voorstander van vanwege een aantal argumenten.

Als eerste: Ik ben van mening dat een persoonlijk contact tussen trainer en cursist cruciaal is bij continuering en motivatie van de cursist. Veel cursisten zakken, na een aantal weken de training gevolgd te hebben, af in een gevoel van teleurstelling. Zij raken minder gemotiveerd om dagelijks gedurende een vastgesteld tijdsdeel te oefenen in de toonherkenning van de tekens. Als deze demotivatie doorzet, is men verloren. Men stopt er dan automatisch mee. Bij een classicale training is vaak voortijdig het “afglijden” van zo’n cursist te herkennen en kan zo’n persoon vaak gemotiveerd worden om toch door te gaan. Ook spelen zijn mede cursisten vaak in rol in de hermotivatie.

Ten tweede: Het geven van een “Training on the band” vereist discipline van de trainer! Hij moet, in mijn geval, tweemaal per week, op dat vastgestelde uur aanwezig te zijn voor het geven van de training. “Effe tien minuten te laat beginnen” is er niet bij. Als je om 20:00 uur start, dan start je ook om 20:00 uur. En niet een kwartier eerder of tien minuten later. Deze visie heeft mij jarenlang ervan weerhouden om “Morse training on the Band” te geven. Liever eenmaal per week naar het clubgebouw, dan twee keer van huis uit te trainen…!

Dat is mijn overtuiging …… totdat de “Lock-down” ons overviel! De wereld draaide 180 graden. En blijft nog steeds gedraaid!!

Ik wist dat er een paar cursisten in een gat zouden vallen als de training niet op enigerlei wijze kon worden voortgezet. Morse training on the Band was op dat moment de enige oplossing voor hen om zich te blijven bekwamen.

Na wat technische schermutselingen lukte het mij om met ingang van 1 mei j.l. een redelijk schoon morse signaal in de lucht te zetten voor een aantal geïnteresseerden! Het aantal aangemeld geïnteresseerden ligt op 23. Het aantal wat zich twee maal per week wekelijk daadwerkelijk inmeld is 5 á 6 man. Daarnaast zijn er een groot aantal die zich voor hun moverende redenen, niet in melden, maar wel de morse uitzendingen volgen.

Nu, begin augustus, zijn we aangeland in een situatie waarbij de cursisten, die de training actief hebben gevolgd, bekend zijn met alle tekens die voor een doorsnee morse communicatie nodig zijn. Zesentwintig alfanumerieke tekens, een tiental cijfers en een aantal leestekens. We kunnen nu doorgaan met het noodzakelijke oefenen om de tekens onwrikbaar in ons brein op te slaan, zodat het horen van tonen, automatisch worden omgezet in begrijpende taal.

Vanaf 3 augustus ga ik verder met de twee wekelijkse uitzendingen (maandagavond en donderdagavond), op 144550 kc/s waarbij het eerste half uur, vanaf 20:00 uur in code taal wordt uitgezonden met een snelheid van 7/14. De morsetekens in een snelheid van 14 woorden per minuut, echter de woordsnelheid gebaseerd op 7 woorden per minuut. M.a.w. er is een grotere tussenruimte tussen de tekens afzonderlijk. Dit doe ik om de fysieke uitvoering van het “horen” naar het “opschrijven” te gaan trainen. De snelheid van 7 woorden per minuut zal opgevoerd gaan worden tot het eind van dit jaar naar circa 12/14.

Op 20:30 starten we dan voor de gevorderde deelnemers in teksten in verstaanbare taal. Teksten van 300 tot 400 tekens in een start snelheid van 13/14, aanvullend diezelfde tekst herhaald met een snelheid van 15/16. Daarna wordt er weer een nieuwe verstaanbare tekst geseind met een start snelheid van 15/16 gevolgd door een controle van die tekst met een snelheid van 17/18. Rond 21:00 stoppen we met de uitzending. Op verzoek wordt af en toe na die tijd ook nog wel eens een high speed “cijfer”-uitzending gedaan van 24/24. Dit om de contest-boys een extraatje te geven in het nemen van cijfer groepen.

Zoals vermeld worden de uitzendingen gedaan op 144.550 kc/s in een gemoduleerde 650 Herz FM-mode. Om circa 19:55 uur Lt start er een VVV de PA3GXB bandje voor tuning doeleinden. Tot voor kort werd er al om 19:00 uur gestart met een tuning-uitzending. Daar stop ik mee!

De trainingsuitzending is ook prima te volgen via Websdr-Delft! (Het programma opstarten vanuit de browser Firefox! Vanuit Google-chrome wilt, i.v.m. beveiligen, het nog wel eens problemen geven.)

In Electron wordt onder de rubriek “Komt U ook…?” melding gemaakt van het opstarten van een nieuwe training. Dat ben ik nog steeds voornemens, mits er cursisten zijn, die getraind willen worden. Doelstelling is om m.i.v. oktober te starten, waarna begin maart 2021 alle gewenste tekens de revue zijn gepasseerd. Daarna kan getraind gaan worden op snelheid en een definitieve, onuitwisbare klank herkenning!

Tot op heden heb ik nog geen enkele aanmelding gehad.

Het moge duidelijk zijn dat als er geen belangstelling voor het willen aanleren van de Morse-code is, het voor mij zinloos is om “Ins blauen hinein” een training op te starten. En er dus geen nieuwe training wordt opgestart.

Er kan aangemeld worden via mijn mailadres pa3gxb@veron.nl.

Voor de huidige cursisten, tot a.s. maandagavond 19:55 uur!

Rozenburg, 2 augustus 2020,

Hans-PA3GXB