Hervatting Afdelingsbijeenkomst

Hervatting Afdelingsbijeenkomst

Beste leden,

In de maand Maart werd ons door het Hoofdbestuur ( HB ) van de VERON geadviseerd geen Afdelingsbijeenkomsten meer te houden.   In elk geval niet tot 1 september.
Nu is het bijna zover en gaat op donderdagavond 3 september 2020 ons Afdelingsgebouw aan het Achterdorp 1 te 3223 BA Nieuwenhoorn (gem. Hellevoetsluis) om 19.30 uur weer “open”.
Zij het in aangepaste vorm volgens de geldende Overheidsregels.  Niet in de hal blijven hangen en consumpties bij de Bar afhalen en elders nuttigen.  Het aantal zitplaatsen is beperkt.
Het protocol staat onder dit bericht en lees deze goed door. Respecteer de regels en teken bij binnenkomst direct de presentielijst.
Voor de QSL-post kun je nu ook weer terecht.  Niet bij de QSL-manager, maar doe je kaarten in een doos van de QSL-manager.
En neem de voor jou bestemde kaarten daaruit mee terug.   Hij zal de post dan weer op een rustiger tijdstip verzorgen.

Van Ruud PE1HWN, secretaris VERON A42, Voorne-Putten en omstreken.

 

Protocol voor de binnen activiteiten

 

Ten geleide

Los van hetgeen in het protocol wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen.
Onderstaand protocol geldt voor alle binnen activiteiten die door de VERON Afdeling 42, Voorne-Putten en omstreken worden georganiseerd in ons Afdelingsgebouw aan het Achterdorp 1 te 3223 BA Nieuwenhoorn (gem. Hellevoetsluis).
Dit protocol is specifiek gericht op het houden van lezingen en kennis uitwisselen voor zendamateurs in de binnenruimte met toepassing van de algemeen geldende regels op samenkomsten in openbare gebouwen c.q. culturele instellingen per 1 juli 2020.
Er zijn geen vaste zitplaatsen. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
Het aantal zitplaatsen is gelimiteerd op 12 personen.
Goedkeuring door de gemeente is niet strikt noodzakelijk wanneer de richtlijnen in dit protocol onverminderd worden toegepast.
Met onderstaand protocol wordt voldaan aan de RIVM-adviezen t.a.v. hygiëne en afstand

 

Algemene instructie

Regels hangen aan de buitenkant van de ruimte waar de bijeenkomst plaats vindt.
Instructie en regels worden per mail of schriftelijk voorafgaand aan de activiteit toegestuurd aan alle deelnemers en verdere betrokkenen en bestuursleden van de VERON Afdeling 42 kunnen optreden als ‘protocolcontactpersonen’ voor vragen etc.
Regels worden ook verspreid via de voor de VERON Afdeling 42 gebruikelijke interne communicatiesystemen (e-mail, website a42.veron.nl).
Om het maximaal aantal personen te bepalen dat tegelijkertijd in een ruimte aanwezig mogen zijn, zijn de regels van de meest recente noodverordening van de bevoegde Veiligheidsregio  gehanteerd. Hieruit is vastgesteld dat er niet meer dan 16 personen kunnen worden toegelaten. Dus vol is vol; eventueel bij droog weer buiten verder.
Direct na binnenkomst dient de presentielijst te worden ingevuld. Hiermee verklaar je akkoord te gaan met de inhoud van dit protocol.
Houd afstand bij de Bar, consumptie afhalen en elders nuttigen.
Stel in alle toiletruimtes desinfecterende gel en papieren wegwerpdoekjes beschikbaar. Handdoeken mogen niet in het toilet worden gebruikt.
Omdat er geen looproutes mogelijk zijn is het afwenden van het hoofd bij elkaar passeren en niet onnodig veel praten in looproutes/gangen een oplossing
De bestuursleden van de VERON A42 zijn protocol-verantwoordelijken, met de bevoegdheid deelnemers aan te spreken en te corrigeren.
De deelnemers moeten zich aanmelden via de mail a42@veron.nl.

 

Gedragsinstructie voor bezoekers

Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
De kern van die instructies van de Rijksoverheid is op het moment van schrijven van het protocol:

Algemeen:

Houd 1,5 meter afstand;
Schud geen handen;
Was de handen regelmatig met zeep of alcohol;
Hoest en nies in de elle boog;
Gebruik papieren zakdoekjes.
Blijf thuis als je zelf een van de volgende klachten hebt:
Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
Of iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
Het is niet toegestaan tafels en stoelen te verplaatsen
Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen.
Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.