Over Afdeling-42 door Richard PA3GQF

Beste radiovrienden,

Ik ben gevraagd om iets te schrijven over de vereniging A42.
En ook over de recente ontwikkelingen die tijdens de ledenvergadering zijn besproken.

Laat me bij het begin beginnen.

De vorige besturen waren al bezorgd over de verloedering van ons verenigingsgebouw.
Het was destijds een uitdaging om steun te krijgen van de gemeente.
Met het aantreden van het nieuwe bestuur van A42 vorig jaar zijn er veel veranderingen doorgevoerd.
Maar ook bij de gemeente. Er is een gemeentelijke herindeling geweest en de gemeente Hellevoetsluis is nu onderdeel geworden van de gemeente ‘Voorne aan Zee’.
Hierin zijn Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle samengegaan. Met een heel nieuw gemeentebestuur.
Deze veranderingen hebben geleid tot nieuwe kansen en uitdagingen voor onze vereniging.

Het nieuwe bestuur heeft zich ingezet voor verbeteringen aan het gebouw. In de afgelopen jaren zijn er al veel renovaties door clubleden zelf uitgevoerd, zoals het renoveren van de keuken, het vernieuwen van tafels, het schilderen van de muren en het leggen van nieuwe vloerbedekking. Ook zijn er verbeteringen aangebracht aan de antennes en de zendmast.

Onze nieuwe voorzitter heeft zich specifiek ingezet voor het verkrijgen van steun van de gemeente voor het herstel van de buitenkant van het verenigingsgebouw. En met succes, want er is afgesproken dat het pand zal worden hersteld, te beginnen met het vervangen van de dakgoten om lekkages te verhelpen.

Hoewel het proces gefaseerd zal verlopen, zijn we verheugd dat de gemeente al snel actie heeft ondernomen. De inzet van het bestuur heeft duidelijk vruchten afgeworpen, aangezien de vervanging van de dakgoten al in gang is gezet.

Helaas geldt dit niet voor de muziekvereniging, die hun pand in eigen beheer heeft. Er moet nog veel meer gebeuren, zoals besproken tijdens de laatste ledenvergadering, maar dit is een veelbelovende start.

Wordt vervolgd…

Zie hier enkele foto’s.

73,

Richard PA3GQF