Zaterdag 6 november 2021 ‘Najaars-verkoping’ van afdeling 42 (mededeling)

Beste leden,
In tegenstelling wat in Electron van oktober 2021 op blz. 455 in een “Blauwtje” is vermeld, wordt de najaarsverkoping NIET gehouden op 9 oktober maar op 6 november (zie ook “Komt u ook?” op blz. 491). Deze advertentie moest al heel vroeg worden opgegeven, maar de datum van de verkoping is later uitgesteld. Wijziging van de tekst was niet meer mogelijk.
Dus Tot Ziens op zaterdag 6 november 2021.
Van Ruud PE1HWN, secretaris VERON A42, Voorne-Putten en omstreken.