Tijdelijke stop van wekelijkse bijeenkomsten!

Beste leden,
Door een spervuur van maatregelen van ons kabinet heeft het Bestuur van de VERON Afdeling 42, Voorne-Putten en omstreken, doen besluiten om onze wekelijkse bijeenkomsten op de donderdagavond voor de komende vier weken NIET TE HOUDEN.  Ons Afdelingsgebouw blijft beschikbaar (de kachel blijft branden) voor b.v. contesten en andere bezigheden voor kleine groepjes (max. 4 personen) wanneer dat gewenst wordt.
Ik zal jullie op de hoogte houden wanneer betere (of nog slechtere) tijden aanbreken.
Houdt contact met elkaar b.v. tijdens de wekelijkse Ronde van PI4VPO op de woensdagavond vanaf 20.30 uur op 145,350 MHz.
Van Ruud PE1HWN, secretaris VERON A42, Voorne-Putten en omstreken.